Credits

De inventaris van de opmerkelijke bomen is een publicatie van de Directie Monumenten en Landschappen (DML) van de Ministerie van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG).

Verantwoordelijke uitgever : Patrick Crahay, Directeur van de DML, MBHG, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel.

Website

Bien à vous
Ontwikkeling : Matthieu Collet.
Graphic Design : Pierre Lecrenier en Caroline Dath.

Het bestek en de boomdiagram van deze website werd gemaakt in samenwerking met Pierre Bernard.

Project manager

Bernard Galand (DML, MBHG)
Catherine Leclercq (DML, MBHG)

Dankbetuigingen

aan Daniel Geerinck en Thierry Wauters voor de inleiding van dit prachtige project,
aan Pierre Bernard voor zijn onschatbare hulp bij het maken van deze site,

Vertalingen

Website : Dirk Van Craenenbroeck
Inleiding en beschrijving van de soorten : Henk Van Dycke (Gitracom bvba)