Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 11

Soort

Omgeving van een boerderij of molen
De vestiging van fabrieken in het Brusselse was afhankelijk van de waterlopen. Zo werd Ukkel een dorp van molens en papierfabrieken. De Geleytsbeek kon in haar eentje elf molens aandrijven. De meeste daarvan waren bloem- of graanmolens zoals oorspronkelijk ook de Nekkersgatmolen. In de loop van de XVIIIde eeuw werd het mechanisme omgebouwd tot een papiermolen. De waterloop dreef daartoe een wiel aan dat thans is verdwenen.
Het werd net als de machinerie na de eerste wereldoorlog ontmanteld. In een verkoopakte uit 1666 is sprake van een overdracht van de molen door Henriette Mertens aan Jean-Baptiste Gaucheret. Deze familie blijft bijna tweehonderdvijftig jaar lang eigenaar van de molen, die nu eigendom is van de gemeente Ukkel. De gebouwen dateren van 1667 en zijn een typisch voorbeeld van de Brabantse architectuur uit de XVIIde eeuw. Rond een bin nenhof staan het oude molenaarshuis, de bijgebouwen en de machinegebouwen. De bochtige en met bomen omzoomde Keyenbemptweg die langs de oude molen en de Geleytsbeek loopt, vormt een prachtig bucolisch decor. De weg loopt uit op een grote weide, en draagt wezenlijk bij tot de waarde van dit beschermde gebouw. De forse glooüng van het domein creëert een sterk suggestieve omgeving rond de oude molen. Het beschermde land¬schap, ongeveer 5 ha groot, is eigendom van de Belgische staat, van het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en van de gemeente Ukkel. Door het uitroepen tot monu¬ment kwam definitief een einde aan plannen om hier de autosnelweg Oostende-Antwerpen te laten doorlopen.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (2)