Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst

ID

Urban : 136

Soort

Park
Dit fraaie park van 4,5 hectare verenigt twee eigendommen die de gemeente onmiddellijk nu de oorlog bijna gelijktijdig verwierf.
In 1884 kocht de Brusselse rentenier Emile Devos een stuk van het domein aan, dot op dot ogenblik gebruikt werd als zand- en steengroeve. Devos liet er een klein landhuis optrekken. Nog geen tien jaar luter besloot hij zijn goed te vergroten en te verbouwen tot een pittoresk buitenverblijf, geïnspireerd op de Brabantse landelijke architectuur. Vanaf 1896 betrok hij de woning permanent en bleef ze, in de loop van de daaropvolgende jaren, uitbreiden. In die jaren creëerde hij ook een mooie tuin en plantte hij tal van bomen aan, die hij beschermen moest tegen de uitwasemingen van de nabijgelegen steenbakkerijen. Devos stierf in 1942, zonder erfgenaam; zijn echtgenote overleed Brie jaar luter en schonk het eigendom, via haar testament, aan Sint-Lambrechts-Woluwe, op voorwaarde dot de gemeente het huis in een museum veranderde en het park voor het publiek openstelde. Het aan palend eigendom werd in 1910 bezit van Constant Montald en stond bijna op hetzelfde moment leeg. Montald, die weduwnaar was, stierf immers in 1944 en liet zijn bezit na aan een neef van zijn vrouw, Jean Goffin, die het eigendom aan de gemeente verkocht. Zo ontstond het huidige Roodebeekpark, dot in 1948 tijdens een vijftien dagen durend memorabel feest, ingewijd werd.
De vegetatie is een mengeling van soorten die uit de tijd dateren dot het park nog privé-bezit was, naast inheemse bomen die geleidelijk aan het park zouden koloniseren. Het onderhout is botanisch gezien bijzonder rijk en bevat onder meer salomonszegel, hop en wilde hyacinten. Zoals elke grote beboste oppervlakte, is het park de thuishaven van heel wat dieren, waaronder een dertigtal vogels.

Op 30 april 2020 werd het noordelijke gedeelte van het Roodebeekpark (het "hoge gedeelte" genoemd) bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beschermd als landschap wegens zijn historisch, wetenschappelijk en esthetisch waarde.
Het zuidelijke gedeelte ("lage gedeelte") van het park wordt uitgesloten van de perimeter van de bescherming maar ingeschreven blijft op de bewaarlijst.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (9)