Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 138

Soort

Park
Het Wolvendaelpark is een typisch bospark met de beuk als basisboomsoort. Het strekt zich uit over 14,5 ha tussen de Heldensquare in het noorden en de Dieweg in het zuiden. Zijn oorsprong gaat terug naar een domein dat in de XVIIIde eeuw een woonst met die naam omringde, een soort landhuis in een klassieke stijl. Nu biedt dit huis plaats aan een school voor tekenen en sierkunst. Het domein was achtereenvolgens in het bezit van de families Frickx en de Looz-Corswaren, vervolgens van de bankiers Coghen en Balser. In 1909 werd het eigendom van Baron Gérard Janssen. Deze tekende waarschijnlijk ook het huidige tracé van het domein uit. Hij verkoopt het hele domein op 29 april 1921 aan de Gemeente Ukkel. Hoewel het geen uitzonderlijke boomsoorten of opmerkelijke bomen herbergt, heeft het Wolvendaelpark toch enkele zeer mooie bomen met ondermeer een mooi boeket grote beuken, enkele flink uit de kluiten gewassen ceders en een dikke zwarte Amerikaanse notelaar. De beuk speelt alleszins de eerste partituur, begeleid door zijn gebruikelijke gevolg: esdorens, haagbeuken, essen, linden, oomen, berken, wilde en tamme kastanjebomen. Men vindt er ook een waterpartij, een mini-golf, evenals een tuinpaviljoen in Lodewijk XVstijl. Dit paviljoen, dat in 1909 uit Amsterdam werd overgebracht, is sinds 1977 beschermd.

Opvallend in het Wolvendaelpark is vooral de erg glooiende topografie. Daardoor is het een wandelplek bij uitstek met een onbetwistbare esthetische waarde. Het oostelijke gedeelte van het park is bosrijker, met aan de rand de eveneens beschermde Crabbegatweg.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (33)