Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 163

Soort

Deze voormalige begraaf plaats kreeg in de jaren 1960 een nieuwe bestemming en veranderde in een opmerkelijk heuvelachtig park met een oppervlakte van 4,67 hectare waarin grasvelden en boomgroepjes elkaar afwisselen. Het landschap heeft een bijzonder uitgesproken reliëf met een glooiing volgens noordzuidelijke richting en fraaie doorzichten. Het laagste punt bevindt zich aan het Rustplein.

De monumentale toegangspoort met de imposante pijlers in bewerkte hardsteen die decoratieve vazen schragen, is de enige historische verwijzing naar het gemeentelijk kerkhof dot in 1854 werd opgericht en waar de laatste teraardebestelling in 1953 plaatsvond. De begraafplaats lag destijds achter een hoge muur, maar deze werd in 1967 gesloopt bij de herinrichting van het park. Aan weers¬zijden van de toegangspoort bleven slechts 5 traveeën van de oude muur bewaard.

De heraanleg liet het reliëf, de belangrijkste wegen en aile, doorgaans opmerkelijke bomen ongemoeid. Het park bezit een mooie verzameling van meer dan 280 bomen, waaronder essen, esdoorns, lindebomen, gewone acacias, dennen, e.a. De blikvangers ziin evenwel een berk met een omtrek van 2,12 meter, een 'simonii'-populier met 1,61 meter omtrek, twee gewone acacias met respectievelijk 3,43 en 3,16 meter omtrek (waarschijnlijk de twee dikste van het hele Gewestl), een vlierboom met 2,10 meter en een zilverlinde met 3,34 meter omtrek. De struiklaag bestaat voornamelijk uit hulst, een overblijfsel van de typische begroeiing op kerkhoven, en maretak, die welig tiert in de gewone acacias.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (36)