Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 169

Soort

Park

Het Jacques Brelpark, is behalve door de buurtbewoners weinig bekend. Het heeft een oppervlakte van iets meer dan 1 ha en is een overblijf­sel van het voormalige Kersbeekbosch dat van het Zoniënwoud afhing. In dit half-natuurgebied tussen de Kersbeeklaan en het station Ukkel-Stalle, staan er twee eeuwenoude eiken, de « Dubbele Eik » en de « Josephine Eik ». Het zijn waarschijnlijk de oudste bomen van Brus­sel. De laatstgenoemde is bijna 400 jaar oud. Ze verkeren allebei in zeer goede gezondheid. Het gebied is een voor­malige residentie van oliemakelaar Adrien Tayart de Borms. Hij bouwde er een kasteel waarvan vandaag bijna mets meer overblijft. De plaats werd in 1973 gekocht door de Immobiliënmaatschappij Albertyn die het onmiddellijk wilde verkavelen. Aangemoedigd door natuurliefhebbers, besloten de gemeentelijke overheden van Vorst in 1979 het domein terug te kopen. In 1980 werd het park, tot dan « Het Gulden Sporen park genoemd, toegankelijk voor het publiek en kreeg de naam Jacques Brel, wiens buste de plaats versiert. Het hogere gedeelte van het park, met een kleine zanderige heuvel wordt beheerst door het « Joséphine Paviljoen en is begroeid met hulst en lijsterbesstruiken. In het lage­re gedeelte, waar een mooie laan met kanstanjebomen begint, zijn een reeks waterpartijen gegraven met ver­schillende beelden, overblijfselen van het kasteel van Adrien Tayart de Borms. Aan de Kersbeeklaan staan twee linden die de ingang omlijsten.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (13)