Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst

ID

Urban : 181

Soort

Dit park van meer dan zes hectare behoort tot het vroegere Oostendael-landgoed waarvan de naam reeds in 1496 opduikt. In 1920 verkocht graaf Ways-Ruart het grote bosrijke domein in de moerassige vallei van de Molenbeek aan de gemeente. Het kasteel Oostendael uit 1614 werd een dertigtal jaar later gesloopt. Het bos was intussen al heringericht als park volgens de richtlijnen van architect-stedenbouwkundige Louis Van der Swaelmen. In het park dat in 1922 werd geopend door prinses Marie-José, wisselen grasvelden en alleenstaande bomen af met dreven en bosjes. We vinden hier heel wat merkwaardige bomen zoals Indische wilde kastanjes, platanen, treurwilgen, eiken, lijsterbessenbomen, taxusbomen, populieren, Libanese ceders, lindebomen en een zeer mooi exemplaar van een eeuwig groene sequoia. Naast de plantaardige rijkdom, zowel op het niveau van hoogstammen als dat van het onderhout, zijn er de fraaie bloembedden en andere perken die bewust werden overgelaten aan de natuurlijke Brabantse vegetatie. Het park telt verder een reeks vijvers en enkele typische bouwseltjes uit het begin van de 20ste eeuw zoals brugjes en kunstmatige oevers.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (33)