Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 202

Soort

Plantsoen
Het licht hellende Weldoenersplein vormt een visueel rustpunt in de lange Rogierlaan, een stedenbouwkundig concept gebaseerd op een perspectief vanuit de Emile Duployésquare. Centraal op het plein bevindt zich een groene ruimte, aangelegd op grootse wijze en bekroond door het Monument aan de Weldoeners.

Het monument bestaat uit twee witstenen standbeelden en hun sokkels en twee grote bassins. Het standbeeld dat uitsteekt boven het geheel is een afbeelding van de Liefdadigheid. Tegenover en onder dit beeld bevindt zich het standbeeld van een groentenkweekster – de verpersoonlijking van de gemeente Schaarbeek – die met de elleboog leunt op een groentenmand en het gemeentelijk wapenschild vasthoudt op haar knieën. Op de sokkel is volgend opschrift gegraveerd : « Aux bienfaiteurs des pauvres – commune de Schaerbeek reconnaissante – 1907 » en « Aan de weldoeners der armen – de gemeente Schaarbeek zeer erkentelijk – 1907 ». Op de bovenkant van het voetstuk treffen we de naam van beeldhouwer Devreese aan. De Schaarbeekse mandatarissen hadden reeds in 1896 beslist tot het oprichten van een monument voor alle weldoeners die de gemeente in staat telden de armoede te bestrijden. Het zou nog tot 1907 duren eer dit werkelijk werd.

Het monument aan de Weldoeners (Brussel, 1907) neemt een vooraanstaande plaats in binnen het werk van Devreese. Het monument vertoont een grote finesse qua ontwerp en getuigt van een opmerkelijke originaliteit, zowel wat betreft de keuze van de figuren als wat betreft de architecturale benadering, die het resultaat is van een geslaagde samenwerking met Henri Jacobs.

De bomen vormen een waar schrijn rond het monument, en vondst van de Schaarbeekse landschaparchitect Edmond Galoppin, tevens ontwerper van het Josaphatpark. Deze haast theatrale bekroning van het perspectief van de Rogierlaan maakt ten volle deel uit van het “totale kunst” – concept dat typerend was voor de art nouveau.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (12)