Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 234

Soort

Halfnatuurlijk landschap
Gelegen aan de rand van de Keizer Karel- laan, de Dendermondsestraat en de Zave- lenberggaarde vormt de Zavelenberg het overblijfsel van een geheel dat eertijds veel groter was, en zich uitstrekte van de Openveldstraat tot aan de Molenbeek (of Pont- beek). Men vindt er hoofdzakelijk een beboste heuvel, enkele opmerkelijke bomen en zachtglooiende lichtjes heuvelachtige velden. De belangrijkste helling van de Zavelenberg is bedekt met een bosachtige plantengroei op basis van de valse acacia, de kastanjeboom, de es en de populier. Zeer grote braambesstruiken vormen de grens met de aangrenzende weiden. Het water vloeit samen in de bodeminzinking en vormt er een poel met afwisselend waterpeil, omgeven door grote witte wilgen.

Een steile hoge berm met aan zijn voet een beekje laat ons een opmerkelijke plaats van Helleborus viridis (groen nieskruid) ontdekken, een zeer zeldzame plant voor de Brusselse regio. Samen met de sterke aanwezig¬ heid van het daslook wijst dat erop dat de bodem rijk is aan kalk en aan zeer bijzondere ecologische voorwaarden voldoet, die eigen zijn aan deze helling. Aan de voet ervan, langsheen de gracht, strekt zich een populierenbos uit met een zeer verscheiden kreupelbos. Het bos biedt trouwens een zeer mooie lenteflora, waar bosanemoon, speenkruid, gevlekte aronskelk en nieskruid naast elkaar leven. Het grootste gedeelte van dit groot half-natuurlijk landschap van 15 ha bestaat niettemin hoofdzakelijk uit graslanden, die van elkaar verschillen naargelang van de vochtigheid van de bodem.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (14)