Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 236

Soort

Plantsoen
Niet ver van het vroegere station van de Leuvense steenweg, valt de Armand Steurssquare op als een sterk bewerkte groene zone met een oppervlakte van 80 a. Tot 1930 ongeveer, reed de spoorweg nog onder de blote hemel en de rest van de ruimte diende als oefenterrein van de burgerlijke wacht. De plek was gekend onder de naam Militieplein ». Na de beëindiging van de welfwerken van de spoorweg, kreeg architect Eugène Dhuicque de opdracht een verbouwingsproject tot een openbaar groen gebied uit te werken. Dhuicque is de zoon van Beyaert en heeft trouwens naam gemaakt omdat hij heel wat kunstwerken en gebouwen heeft gered die tijdens de eerste wereldoorlog werden beschadigd. De Armand Steurssquare, in 1988 volledig gerestaureerd, is een echt juweeltje waarbij men op verbazingwekkend wijze de natuurlijke elementen en deze uit de beeldhouwkunst heeft kunnen combineren. In het lager gelegen gedeelte vindt men een beeldengroep « De Steen houwers » van Guillaume Charlier en vier fonteinen waaronder « De Bron » van Julien Dillens (verguld standbeeld), die ons aan het werk van de burgemeester van Sint-Joost, Armand Steurs herinneren. Hij zorgde ervoor dat de buitenwijken van Brussel goedkoop drinkwater kregen dat van de bronnen van de Bocq kwam. Het hoger gelegen gedeelte, dat meer geplaveid is, omvat het Steurs-gedenkteken en de halfronde bank die de Eeuwfeestboom omringd (een linde geplant ter gelegenheid van de verjaardag van de Onafhankelijkheid). Dit landschap bezit zeer gevarieerde planten zoals de haagbeuk, linde, berk, acacia, esdoorn, wilde kastanjeboom, sering, Japanse laurier, geplant rond de perken omgeven door lugustrumhagen. De Armand Steurssquare getuigt van een kwalitatief hoogstaande stedebouwkundige en tuinarchitectonische aanleg, kenmerkend voor het interbellum. De band van de ontwerper valt gemakkelijk te herkennen maar hij heeft in zijn werk kwalitatief hoogstaande sculpturale elementen geïntegreerd.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (16)