Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst

ID

Urban : 251

Soort

Plantsoen
Dit park van een hectare ligt in een vochtige depressie onderaan de noordelijke glooiing van de Zennevallei, vlakbij de begraafplaats van Laken. Het bovenste gedeelte kreeg een meer doordachte vormgeving met grasvelden, omgeven door decoratieve bomen en heesters. Er staan onder andere een rode beuk met een omtrek van meer dan 2,5 meter, essen, een uitzonderlijke bruine Noorse esdoorn, een lijsterbes, berken, haagbeuk en een linde. Dit met zorg aangelegde deel omgeeft een gebouwtje dot in gebruik is als kleuterschool. Het lagere gedeelte daarentegen is veel wilder, met een halfnatuurlijke begroeiing die typisch is voor de bedding van vochtige valleien. Longs de R. de Vrièrestroct loopt een weide.

In het centrale gedeelte van het plantsen bevindt zich een grote vijver met natuurlijke oevers, een long afwateringskanaal en een regelsluis. Het houtgewas op de oevers bestaat uit wilgen, wilde kersenbomen, essen, gewone esdoorns, iepen en een uitzonderlijke treurwilg met een omtrek van meer dan 3 meter. Het hele lager gelegen gedeelte telt wilde kastanjes, twee gewone esdoorns, lindebomen, crie platanen en twee wintereiken.

Het plantsoen is omsloten door gesmeed traliewerk, dot hier en daar in een laag bakstenen muurtje verankerd zit