Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 320

Soort

Plantsoen
Zoals de Frère-Orbansquare dateert de Meeûssquare van de periode van de aanleg van de Leopoldswijk. Die ontstond vanaf 1838 volgens een dambordtracé naar de plannen van architect Tilman-François Suys. De geboorte van deze wijk was waarschijn-lijk een der opvallendste fases van wijziging en aanleg van de stad Brussel, een signaal voor de rijkste klassen om hun residenties in het centrum te verlaten en naar het hoger gelegen gedeelte te verhuizen. Dit kleine park, dat vandaag haast volledig omgeven is door kantoorgebouwen, ligt verdeeld aan weerszijden van de Luxemburgstraat. In de square zelf vindt men een mooie verzameling grote en verschillende bomen: esdoorn, rode beuk, olm, beuk, linde, plataan, es, catalpa, kastanjeboom, haagdoorn.... De square draagt de naam van een beroemde persoonlijkheid die zijn stempel drukte op de periode van na de revolutie van 1830. Met zijn handelsgeest zou hij ons land helpen uit het economische moeras te geraken. De graaf Ferdinand de Meeûs stichtte belangrijke financiële en industriële instellingen, naast instellingen voor beroepsonderwijs en voor bijstand van de arbeiders en de minder begunstigden. Hij was ook betrokken bij de oprichting van een Burgermaatschappij voor de vergroting en verfraaiing van de hoofdstad. Die maatschappij lag onder meer aan de basis van de Leopoldswijk.