Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 4

Soort

Park
De benaming « Karrevelt » komt van de naam van het gehucht Carrevelt of Carne- velt, waarvan reeds in de dertiende eeuw sprake is. Deze naam duidt wellicht op de geschiktheid van de onder- grond voor de produktie van baksteen. Kareelvelt betekent immers zoveel als « bakstenenveld ». In de der¬ tiende eeuw was Karrevelt een groot domein te Sint-Jans- Molenbeek, met vijvers, akkers, weiden en bossen. Het kasteel met het omliggende domein was in de zeventien¬ de eeuw eigendom van een rijke Brusselaar, Jerome Van Chindertaelen. Zijn nakomelin¬ gen verkochten het goed in 1656 aan de Span jaard don Garcia Osorio y Borgia. In 1780 koopt de fami¬ lie de Villegas de Saint-Pierre Jette het domein, dat in familiehanden blijft tot 1930. Deze grote familie bezat eveneens het nabijgelegen Kasteel « de Rivieren ». Op 7 februari 1930 verkoopt Baron Ulric de Villegas het kas¬teel met 16 ha landerijen en bossen aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek voor 16 miljoen frank, een voor die tijd fiks bedrag. De gemeente verkoopt een deel van de grond voor de verdere verstedelijking. Het domein is momenteel nog zo`n drie ha groot. De kasteelhoeve- beleeft een korte glorietijd in 1908, wanneer in de nabij¬ heid een wielerbaan wordt aangelegd. Dit werd een grote attractie, en het kasteel wordt het café-restaurant van de velodroom. De gemeente besteedde heel wat geld en tijd aan de restauratie en heropbouw van de kasteelhoeve naar het traditionele patroon van dit soort architectuur. Enkel de gevel langs de kant van de vijver, en de puntge¬vel ervan, zijn werkelijk oud. De overige gebouwen wer¬den heropgebouwd in de historische stijl (Spaanse bak¬steen, houten gebinte, leisteen) en volgens het vierkante grondplan van de oude kasteelhoeves. Nu is er een cultu¬reel centrum in gevestigd, met tentoonstellings-, toneel¬en conferentiezalen. Voorts is er een hotel en een kapel. Het interieur is ontworpen in de sfeer van de opeenvol¬gende eeuwen en eigenaars, en omvat zo een historisch verantwoorde opeenvolging van stijlen. Zo is de taveerne bijvoorbeeld in Engelse stijl ingericht, het restaurant in renaissance. De tuinen werden in 1952 door de gemeente aangelegd als openbaar park, en dat werd een groot succes. Voor het kasteel ligt een vijver, met daaromheen grasvelden, bloembedden en een paar grote bomen (beuk, populier, olm en Libanese ceder), aan de achterkant bevindt zich een Franse tuin. Het kasteel is een bezoek méér dan waard!

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (21)