Statut juridique

Ingeschreven op de bewaarlijst

ID

Urban : 466

Soort

Het park 'Solvay Sports' is een privéeigendom van om en bij de 2 ha, Perulaan 80 in Brussel. Het is een oud domein van het einde van de 19e - begin van de 20e eeuw, dat het bedrijf Solvay in 1929 heeft gekocht zodat zijn personeel zich er kon verpozen. Het neemt het grootste deel van het huizenblok in tussen de Perulaan en de Bosvoordesteenweg.

Het meest opmerkelijke belang van de site ligt in zijn uitzonderlijke dendrologische erfgoed. Het decor van bepaalde boomgroepen bleef zo goed als intact bewaard, terwijl andere bomen te midden van sportinfrastructuren bewaard bleven. Bij wijze van voorbeeld noemen we het bosje harshoudende bomen in het westen van de site, tegen de Perulaan. Het omvat soorten die in Brussel vaak voorkomen in de parken van oude eigendommen (atlasceder, Chinese sequoia, dwergcipres, gewone spar, taxus), maar deze exemplaren behoren tot de dikste die op het gewestelijke grondgebied werden geïnventariseerd, dus ook tot de oudste. Ook enkele minder bekende boomsoorten komen in het bosje voor, zoals de Calocedrus (Calocedrus deccurens 'Colomnaris'), of ook de enige muskaatboom uit Californië (Torreya californica) die gekend is in het Brussels gewest.

Van de bomen die behouden bleven te midden van de sportinfrastructuur noemen we een uitzonderlijke Amerikaanse linde (Tilia americana), het dikste exemplaar van de 6 die het gewest rijk is, en de derdedikste die bekend is in België; een treurwilg 'de Brony' waarvan het gewest niet meer dan 2 exemplaren telt; oude exemplaren van de kastanjeboom, plataan, esdoorn (Acer platanoides), rode beuk, ... Een soortgelijke diversiteit van oude soorten, met daartussen zeldzame exemplaren, sommige zelfs uniek in Brussel, is uitzonderlijk. De site heeft dan ook een aanzienlijke wetenschappelijke waarde.

Op landschappelijk vlak verschaffen de overblijfselen van het oude domein het geheel een bepaalde esthetische waarde. Het concept van 'stadspark' is nog steeds duidelijk aanwezig met zijn grasvelden en zijn paadjes.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (31)