Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 469

Soort

Dit vochtig bosgebied van ongeveer 20 hectare omvat in hoofdzaak het gewestelijk park Tournay-Solvay, de viivers van de Koninklijke Schenking als ook het grootste deel van het privé-park van de Internationale School.

Het gebied telt vier vijvers, die water aangevoerd krijgen door diverse bronnen en via de Woluwe, die van het nabijgelegen Zoniënwoud komt. Het terrein was eertijds de verblijfplaats van eminente persoonlijkheden als Théodore Verhaegen en de bankier Bischoffsheim vooraleer het eind 19de eeuw aangekocht werd door Ernest Solvay en koning Leopold II. Die gaven in 1911 tuinarchitect Jules Buyssens, ontwerper van de pittoreske tuin van de Van Buurens, opdracht om het domein tot gewestelijk park her aan te leggen. De voormalige stallen ondergingen een renovatiebeurt en huisvestten sinds het voorjaar van 1992 het 'Centre régional d`initiation à l`Ecologie'. De cirkelvormige rozentuin en de groentetuin werden gerestaureerd. Het afwisselend relié, de vele hoogstam¬mige bomen en de discrete aanwezig¬ heid van de gebouwen dragen bij tot de kwaliteit van het landschap en creëren een sfeer van intimiteit en mysterie. Het park heeft net zoals het Zoniënwoud een halfnatuurlijke compositie op basis van beuken en minder dik bezaaide plekken, die getui¬gen van de natuurlijke ontwikkeling van open biotoop naar bos. Bovendien huizen er veelvuldige soorten tweevleugeligen, vliesvleugeligen en schildvleugeligen die leven van de schermbloemen rond de vijvers.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (1)