Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 590

Soort

De eigendom genoemd Pirenne bestaat uit een villa in eclectische stijl en zijn groot, Engels geïnspireerd, park (van bijna een hectare). Hierin bevindt zich een tulpenboom die ingeschreven is op de bewaarlijst. Het park bevat een bijgebouw in de noordoost hoek van het perceel, evenals rocailles gesitueerd op verschillende plaatsen op de site, een kiosk in het oosten en een schuilplaats in het westen.

De plannen van de bouwvergunning dateren van 1909 en zijn ondertekend door Adolphe Pirenne; de datum en de naam van de architect bevinden zich eveneens op het ingangsportaal.  

Dit grote privé park dat grasvelden en beboste massieven afwisselt, een ringpromenade heeft en versierd is met rocailles, heeft zijn oorspronkelijke inrichting uit het begin van de 20ste eeuw behouden. Er bevinden zich veel merkwaardige bomen van inheemse of siersoorten en hebben een grote erfgoedwaarde: rode beuken (Fagus sylvatica f. purpurea), treurbeuken (Fagus sylvatica f. pendula), zilverlinde (Tilia tomentosa), evenals een tulpenboom van Virginia (Liriodendron tulipifera) die deel uitmaken van de dikste exemplaren gekend op het gewestelijk territorium met een omtrek van bijna 4 meter.

De op de site aanwezige rocailles getuigen van de grote kwaliteit van de inrichting van het park en hun niveau van afwerking is vergelijkbaar met deze aanwezig in de beschermde parken van het begin van de 20ste eeuw.

Hoewel de huidige onderzoekingen niet toegelaten hebben duidelijk te identificeren of deze landschappelijke inrichting het werk is van de architect van de villa of van een landschapsarchitect. Het blijkt dat de tekening van het park het onderwerp is geweest van een verzorgde studie, onder meer om het grootst mogelijke voordeel te halen uit het reliëf van het terrein.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (10)