ID

400

Afmetingen

Gemeten op een hoogte van 1, 50 m, heeft de stam een omtrek van 327 cm (gemeten in 2023).
Deze boom is ongeveer 7 hoog.
De diameter van de kroon is 9 m.
De stam bereikt een hoogte van 1.00 m.

Rangschikking

Gelet op de omtrek, is de boom de 13de grootste van zijn soort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Omgeving

Alleenstaande boom. Boom zichtbaar vanaf de weg, bezettende een centrale positie in het landschap..

Staat van gezondheid

Lichte gebreken

Historische waarde

De Kasterlinde zou de enige hoekboom zijn van het Gewest : deze boom deed dienst ais topografische paal door de grens af te bakenen tussen 3 gemeenten : Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek. Een boom samen met een kapel afgebroken in 1799 wordt weergegeven op die plaats op de kaart van De Wauthier van 1821, evenals op de "topografische kaart van Brussel en omgeving" van P. Vandermaelen van 1858 waar deze wordt vermeld ais" Kaster Linde". Een echt historisch monument, daar de straat ernaar genoemd wordt en de naam van een nabijgelegen café ernaar verwijst : "In de linde".

Wetenschappelijke waarde

De lindes worden veel gebruikt ais liggingselementen in het landschap omwille van hun opmerkelijk silhouet; deze is hiervan een perfect voorbeeld. De lindes zijn inderdaad sterke bomen, met een belangrijk regeneratievermogen en een lange levensduur, het is daarom dat men deze soort verkoos ais merkpunt in het landschap, voor afbakening van het grondgebied, enz. Indien men kan stellen dat het gaat om de boom naast de afgebroken kapel in 1799, dan wijst het werk "Arbres de Belgique" van Chalon er op dat de omtrek van de Kasterlinde 2.75 m bedroeg aan het begin van de 20e eeuw. Het is zeer waarschijnlijk dat het om de boom gaat die vermeld wordt door Vandermaelen in 1858. Nu bedraagt zijn omtrek 3.15 m en hij zou meer dan 200 jaar oud zijn. Deze sterke boom, opgenomen in de inventaris van merkwaardige bomen van België zou nog vele jaren kunnen leven en hiervan getuigen de aanwezigheid van talrijke loten. De linde beschikt over een belangrijk regeneratievermogen; zijn theoretische levensduur is bijgevolg bijzonder lang, meestal verschillende eeuwen.

Esthetische waarde

De Kasterlinde staat op de kruising van twee straten, op het hoogste punt van de gemeente. Zijn schraal silhouet is een merkpunt in het landschap. Daar hij ten minste twee maal getroffen werd door de bliksem is de kroon sterk gewijzigd en de stam die afgeknot werd, is hol en gekwetst op het bovenste deel. Ondanks dit alles kan hij wei dege!ijk gekenmerkt worden ais een "oude boom". Zijn uniek silhouet is kenmerkend voor het omgevend landschap.

Lambertcoördinaten

X : 144442 / Y : 171716