ID

5393

Afmetingen

Gemeten op een hoogte van 1, 50 m, heeft de stam een omtrek van 432 cm (gemeten in 2021).
Deze boom is ongeveer 27 hoog.
De diameter van de kroon is 20 m.
De stam bereikt een hoogte van 8.00 m.
Gelet op de omtrek, is de boom de 8de grootste van zijn soort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Omgeving

Groep van minder dan 5 bomen. Boom zichtbaar vanaf de weg.

Staat van gezondheid

Lichte gebreken

Wetenschappelijke waarde

De Oosterse plataan is een weinig voorkomende soort in Brussel waar er maar een twintigtal exemplaren worden geteld. Afkomstig uit de gematigde streken van West-Azië, wordt deze soort voor het eerst vermeld in Frankrijk in 1648. Deze komt weinig voor in Europa omdat deze in aantal wordt overtroffen door de gewone plataan. Deze twee bomen behoren door hun omtrek die de 4 meter overschrijdt, tot de grootste gekende exemplaren binnen het gewestelijk grondgebied. Deze zijn wellicht de overblijfselen van een oud buitenverblijf en zijn meer dan een eeuw oud.

Esthetische waarde

Deze twee bomen zijn gelegen pal in het midden van op dit ogenblik braakliggende ruime terreinen. Aisof zij uit het niets zijn opgedoemd is hun landschappelijke roi hier essentieel. Zij zijn getuige van het verleden van de wijk. Het decoratieve aspect is te wijten aan de ruimte waarover zij beschikten gedurende hun groei en door het feit dat zij niet werden gesnoeid. Hun kronen vormen ais het ware een groene gordijn door de talrijke afhangende takken.

Lambertcoördinaten

X : 148797.18 / Y : 173457.8