Statut juridique

Beschermd

ID

Urban : 34

Soort

De oorspronkelijke compositie van dit park leunt aan bij het in de XIXde eeuw erg in trek zijnde Engelse park of landschapspark. Het rechthoekige park ligt niet ver van het Poelbos, het Dieleghembos en het Laarbeekbos.

In het prachtige heuvelachtige domein wisselen perken met boompartijen en opmerkelijke grote alleenstaande bomen elkaar af. Het landschappelijke aspect van het park wordt geaccentueerd door het reliëf en door het beheerst perspectievenspel.

 

Het park telt talrijke grote bomen, waaronder zeer mooie mammoetbomen, een opmerkelijke plataan en heel mooie beuken en essen. Verder bevindt er zich een waarschijnlijk tweehonderdjarige rode beuk met een omtrek van 5 meter en een al even interessante trompetboom met een omtrek van 2,19 m.

 

Het park bezit ook een erg mooie boomgaard die door een opgebonden haagbeuk wordt omgeven. Het landschap ontwikkelt zich rond een onderhouden vijver die door opvallende bomen wordt omringd.

Dominerend zijn het" Kasteel", een buitenverblijf uit de tweede helft van de XIXde eeuw in neoclassicistische stijl van eclectische inspiratie evenals een tuinpaviljoen van Japanse inspiratie.

Bekijk alle bomen en objecten van deze site (56)